Suntem preocupați de a fi cât mai transparenți în relația noastră cu dumneavoastră, mai ales în ceea ce privește datele dumneavoastră personale pe care le prelucrăm. Informațiile au fost elaborate în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016, privind protecția persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date și abrogarea Directivei 95/46 / CE (GDPR).

Acest document oferă informațiile de bază pe care noi, în calitate de operator, trebuie să le furnizăm.

Dacă aveți orice întrebări cu privire la prelucrarea datelor personale, ne puteți contacta la comenzi@officemm.ro sau la adresa noastră poștală Comuna Recea, Str. Aleea Mocirei 24B/2, Maramures.

Operatorul

Operatorul este SC OFFICE CENTER SRL având sediul societății în Comuna Recea, Str. Aleea Mocirei 24B/2, Maramures,  număr de identificare CUI RO13499680și număr de înregistrare în Registrul Comerțului J/24/676/2000.

Operatorul poate fi contactat la adresa comenzi@officemm.ro

De ce operatorul procesează date cu caracter personal

a) Pentru a asigura încheierea și executarea ulterioară a unui contract între dumneavoastră și operatorul (articolul 6 alineatul (1) litera (b) din GDPR). Această relație are ca rezultat obligații juridice suplimentare, prin urmare, operatorul trebuie, de asemenea, să prelucreze date cu caracter personal în acest scop (articolul 6 alineatul (1) litera (c) din GDPR);

b) Pentru a-și proteja interesele legitime (articolul 6 alineatul (1) litera (f) din GDPR), asigurând cea mai rapidă și eficientă gestionare a comenzilor dumneavoastră de achiziție. Aceasta include, de asemenea, pregătirea ofertelor financiare, procesarea fiecărei comenzi de achiziție, gestionarea creanțelor, analiza și planificarea afacerii.

c) Din motive de marketing, operatorul având astfel posibilitatea de a-și adapta oferta la nevoile dumneavoastră și de vă informa cu privire la produse noi. În acest scop al prelucrării, operatorul obține consimțământul clar afirmativ (articolul 6 alineatul (1) litera (a) din GDPR).

Operatorul procesează datele personale de mai sus cu scopul de a-și îmbunătăți serviciile și pentru a crea un conținut personalizat de comunicare de afaceri și poate face acest lucru în baza interesului său legitim; de pildă, pentru orice motiv în conformitate cu dispozițiile articolului 6 alineatul (1) litera (f) din regulament.

Adresele de e-mail pot fi prelucrate în scopul înregistrării lor într-o bază de date pentru distribuția comunicării de afaceri. Această procedură este permisă de secțiunea 7 (3) din Legea nr. 365/2002, privind comerțul electronic. Aceste comunicări se referă numai la bunuri sau servicii similare și puteți renunța cu ușurință la primirea acestora – prin trimiterea unei scrisori, prin poșta electronică sau printr-un clic pe linkul “Dezabonați” din comunicarea de afaceri. Operatorul va procesa adrese de e-mail în acest scop pentru timpul achizițiilor de produse și apoi pentru o perioadă de 3 ani de la ultima utilizare a acestora.

Furnizarea de date personale operatorului este, în general, o cerință legală și contractuală. Pentru prelucrarea datelor cu caracter personal în scopuri de marketing care nu fac parte din îndeplinirea obligațiilor contractuale și legale ale operatorului vi se va cere consimțământul. Dacă nu acordați aprobarea pentru prelucrarea datelor personale în scopuri de marketing operatorului, aceasta nu va duce la refuzul operatorului de a vă furniza produse sau servicii în baza unui contract.

Interese legitime

Operatorul procesează, de asemenea, date cu caracter personal pentru a-și proteja interesele legitime. Interesele legitime ale operatorului includ, dar nu se limitează la, respectarea corespunzătoare a tuturor obligațiilor contractuale ale operatorului, respectarea corespunzătoare a tuturor obligațiilor legale ale operatorului, marketingul direct, protecția afacerii și bunurilor operatorului, precum și protecția mediului și dezvoltarea durabilă.

Pentru a vă asigura cea mai bună protecție a vieții private, aveți dreptul să ridicați obiecții pentru a vă asigura că datele dumneavoastră personale sunt prelucrate numai din motive legale necesare sau sunt blocate. Mai multe informații privind drepturile dumneavoastră cu privire la prelucrarea datelor personale se găsesc la articolul 10 din prezentul document.

Modul de obținere a datelor cu caracter personal

Operatorul a obținut datele personale direct de la dumneavoastră, în principal din formulare completate, comunicare reciprocă sau contracte. În plus, datele cu caracter personal pot proveni din surse publice, registre și înregistrări, cum ar fi Registrul Comerțului, Registrul Debitorilor, Registrele Profesionale sau

Cadastrul Imobiliar. În plus, operatorul poate obține date cu caracter personal de la terțe părți care sunt autorizate să acceseze și să proceseze datele dumneavoatră personale și cu care cooperați, precum și din informațiile disponibile pe mediile sociale și pe Internet, dacă sunt postate de dumneavoastră.

Categorii de date cu caracter personal supuse prelucrării

Pentru a asigura îndeplinirea obligațiilor legale și personalizarea ofertelor conținând bunurile și serviciile puse la dispoziție de către operator, dar și pentru alte scopuri menționate mai sus, operatorul procesează următoarele categorii de date cu caracter personal:

a) Informații de identificare de bază – nume, prenume ale persoanelor de contact;

b) Datele de contact – numere de telefon și adrese de e-mail;

c) Informații privind utilizarea produselor și serviciilor operatorului – datele referitoare la produsele operatorului pe care le-ați utilizat în trecut și pe care le utilizați acum, inclusiv setările produselor etc.

d) Informații colectate din comunicarea reciprocă – informații conținute în e-mailuri, înregistrări de apeluri telefonice sau alte formulare de contact;

e) Facturarea și detaliile tranzacțiilor – în special, informațiile conținute în facturi privind termenele convenite de facturare și plata;

f) Informații despre geolocație – informații din browserul web sau din aplicațiile mobile pe care le utilizați.

Temeiul juridic al prelucrării datelor cu caracter personal

Legalitatea prelucrării este definită la articolul 6 alineatul (1) din GDPR, care prevede că prelucrarea este legală în cazul în care este necesar să se efectueze un contract, pentru a proteja interesele legitime ale operatorului, cu consimțământul dumneavoastră.

De asemenea, legalitatea procesării rezultă din Legea Contabilității 82/1991, care prevede prelucrarea și păstrarea detaliilor de facturare, din Codul Civil 287/2009, care prevede protecția intereselor legitime ale operatorului și din Legea 345/2002, privind taxa pe valoarea adăugată.

Analiza automată a datelor cu caracter personal Datele personale sunt analizate automat și pot fi utilizate pentru a vă analiza activitățile pe site-ul web al operatorului sau pentru profilarea sau luarea automată a deciziilor cu privire la activitățile de marketing ale operatorului.

Datorită acestor activități ale operatorului, comportamentul dumneavoastră pe site va fi analizat, acest lucru reprezentând o anumită interferență cu dreptul dumneavoastră la confidențialitate. În același timp, însă, această analiză contribuie la transmiterea de informații numai în ceea ce privește produsele și serviciile operatorului de care ați putea fi interesați, în baza rezultatelor analizei.

Despre transferul datelor către alte persoane

În limitele legale, suntem obligați să dezvăluim date cu caracter personal autorităților de stat, cum ar fi administrația fiscală, instanțele judecătorești, autoritățile de justiție penală sau autoritățile de supraveghere a pieței de capital. Prin urmare, în funcție de natura serviciilor pe care le utilizați sau le-ați utilizat, terțe părți care pot avea acces la datele dumneavoastră personale includ:

● Persoane care se ocupă de operațiunile noastre tehnice și de operatorii de tehnologii pe care le folosim pentru serviciile noastre;

● Persoanele care oferă și testează în mod regulat securitatea și integritatea serviciilor și a site-urilor Web;

● Persoanele care analizează traficul pe site-urile noastre;

● Persoanele care efectuează livrările comenzilor dumneavoastră;

● Procesatorii de plăți;

● Parteneri de afaceri sau sponsori implicați în organizarea evenimentelor, conferințelor, atelierelor etc.

● Operatori de sisteme de publicitate comportamentală;

● Operatorii de soluții tehnice care ne permit să afișăm numai conținutul și anunțurile relevante pentru dumneavoastră

În anumite condiții bine definite, suntem obligați să dezvăluim unele dintre datele dumneavoastră personale în conformitate cu legislația aplicabilă; de exemplu. Poliției Române sau altor autorități de justiție penală, inclusiv departamentele specializate (unitatea de detectare a criminalității organizate, administrația vamală etc.) și altor autorități publice.

Vom continua să transferăm datele cu caracter personal unor terțe părți numai dacă sunteți pe deplin informați de aceasta și acordați consimțământul dumneavoastră expres pentru acest transfer.

Transferul de datele personale către țări terțe sau organizații internaționale

Nu vom transfera date cu caracter personal în țări din afara Uniunii Europene sau din Spațiul Economic European sau niciunei organizații internaționale.

Perioada de păstrare a datelor mele personale

Datele cu caracter personal vor fi procesate și stocate cel puțin pe durata contractului. Unele date cu caracter personal – necesare, de exemplu, pentru a respecta obligațiile fiscale și de facturare – vor fi păstrate pentru o perioadă mai lungă de timp, de obicei 10 ani începând cu anul care a urmat debutului obligațiilor fiscale.

Datele personale care sunt relevante pentru interesele legitime ale operatorului vor fi păstrate timp de cel mult 3 ani de la încheierea relației contractuale cu acesta.

Datele personale procesate în scopuri de marketing vor fi arhivate timp de cel mult 3 ani de la obținerea lor.

Datele personale nu vor fi păstrate niciodată mai mult decât pentru perioada maximă prevăzută de lege.

La expirarea perioadei de arhivare, datele cu caracter personal vor fi distruse în mod sigur și ireversibil pentru a preveni utilizarea lor necorespunzătoare.

Drepturile dumneavoastră – și modul lor de exercitare – în ceea ce privește procesarea datelor

Operatorul depune toate eforturile pentru a vă asigura că datele dumneavoastră sunt prelucrate într-o manieră adecvată și în principal sigură. Vă sunt garantate drepturile descrise în acest articol pe care le puteți exercita în relația cu operatorul.

Vă puteți exercita drepturile individuale prin trimiterea unui e-mail la comenzi@officemm.ro. De asemenea, vă puteți exercita drepturile printr-o cerere scrisă trimisă la adresa noastră poștală Bd. Lucian Blaga, nr. 71, Satu Mare.

Toate comunicările și declarațiile cu privire la drepturile exercitate de dumneavoastră vor fi efetuate în mod gratuit de către operator. Excepție fac cazurile în care o cerere este în mod clar nejustificată și nerezonabilă, în principal din cauza repetiției, când operatorul este îndreptățit să perceapă o taxă adecvată, ținând cont de cheltuielile administrative asociate furnizării informațiilor solicitate. În cazul exercitării repetate a dreptului de a solicita o copie a datelor cu caracter personal prelucrate, operatorul își rezervă dreptul de a percepe o taxă adecvată pentru acoperirea cheltuielilor administrative.

Declarațiile și / sau informațiile privind măsurile luate vă vor fi furnizate de către operator cât mai curând posibil, dar nu mai târziu de o lună. Această perioadă poate fi extinsă de către operator cu două luni, dacă este necesar, ținând cont de complexitatea și numărul cererilor, situație în care operatorul vă va notifica despre o astfel de prelungire a termenului indicând motivele.

♦ Dreptul la informații privind prelucrarea datelor dumneavoastră personale

Aveți dreptul să solicitați informații de la operator pentru a afla dacă datele dumneavoastră cu caracter personal sunt prelucrate sau nu. În cazul prelucrării datelor cu caracter personal, aveți dreptul să solicitați informații de la operator, în special cu privire la identitatea și datele de contact ale operatorului, scopurile prelucrării, categoriile de date cu caracter personal în cauză, destinatarii sau categoriile de destinatari de date cu caracter personal, o listă a drepturilor dumneavoastră și posibilitatea de a contacta

Oficiul pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal, cu privire la sursa datelor cu caracter personal prelucrate și automatizate în luarea deciziilor și profilare de marketing.

În cazul în care operatorul intenționează să prelucreze în continuare datele dumneavoastră personale într-un alt scop decât cel pentru care au fost obținute, acesta vă va furniza, înainte de prelucrarea ulterioară, informații cu privire la acest alt scop și orice alte informații relevante.

Informațiile furnizate dvs. în situația exercitării acestui drept sunt conținute în acest document, dar acest lucru nu vă împiedică să le solicitați din nou.

♦ Dreptul de acces la datele cu caracter personal

Dacă datele dumneavoastră personale sunt procesate, aveți acces la informații despre: scopurile unei astfel de procesări

● categoriile de date cu caracter personal vizate

● destinatarii sau categoriile de destinatari

● durata de păstrare a datelor cu caracter personal

● informații despre drepturile dumneavoastră (dreptul de a solicita o rectificare sau ștergerea de la operator, limitarea prelucrării, obiectul procesării)

● dreptul de a depune o plângere la Oficiul pentru protecția datelor cu caracter personal

● informații despre sursa datelor cu caracter personal

● informații pentru a afla dacă sunt utilizate proceduri decizionale automatizate și profilări în baza acestora și informații privind procedura utilizată, precum și relevanța și rezultatele preconizate ale unei astfel de procesări pentru dumneavoastră

● informații și garanții în cazul transferării datelor cu caracter personal către o țară terță sau o organizație internațională.

Aveți dreptul să primiți o copie a datelor dumneavoastră personale procesate. Cu toate acestea, dreptul nu trebuie să afecteze negativ drepturile și libertățile celorlalți.

♦ Dreptul la rectificare

În cazul în care locul dumneavoastră de reședință, numărul de telefon sau alte informații care pot fi considerate date cu caracter personal s-au modificat, aveți dreptul să solicitați operatorului să rectifice datele personale procesate. În plus, aveți dreptul la completarea datelor personale incomplete.

Modificările ar trebui trimise prin e-mail la comenzi@officemm.ro

Datele personale ale unei companii (cum ar fi sediul social) pot fi modificate numai de către o persoană autorizată să acționeze în numele societății.

♦ Dreptul la ștergerea datelor

În anumite situații specifice, aveți dreptul să solicitați ca operatorul să vă șteargă datele personale. Unele astfel de situații includ, de exemplu, o situație în care datele prelucrate nu mai sunt necesare din motivele menționate mai sus. Operatorul va șterge automat datele personale după perioada necesară de timp; cu toate acestea, puteți să trimiteți solicitarea dumneavoastră în orice moment. Cererea dumneavoastră va fi supusă unei evaluări individuale (indiferent de dreptul dumneavoastră de a vă fi șterse datele, operatorul poate avea dreptul sau un interes legitim de a păstra datele dumneavoastră personale) și veți fi informat în detaliu cu privire la soluționarea cererii. Ștergerea datelor cu caracter personal ale unei companii (cum ar fi sediul social) poate fi solicitată numai de o persoană autorizată să acționeze în numele societății.

♦ Dreptul la limitarea prelucrării

Operatorul procesează datele dumneavoastră personale numai în măsura în care este necesar. Dacă, totuși, sunteți de părere că operatorul a depășit scopurile pentru care procesează datele personale, menționate mai sus, puteți trimite o cerere de prelucrare a datelor dumneavoastră personale numai din motive juridice absolut necesare sau blocarea lor. Cererea dumneavoastră va fi supusă unei evaluări individuale și veți fi informat în detaliu cu privire la soluționarea acesteia.

♦ Dreptul la transferarea datelor Dacă doriți ca operatorul să furnizeze datele dumneavoastră personale unui alt operator sau unei alte companii, operatorul va transfera datele dumneavoastră personale într-o formă adecvată unei entități desemnate de dvs., cu excepția cazului în care acest lucru nu este posibil din cauza unor obstacole majore sau legale.

♦ Dreptul de a obiecta luarea de decizii individuale automate

Dacă aflați sau credeți că operatorul prelucrează date cu caracter personal încălcând protecția confidențialității și vieții dvs.personale legea (excepție fac situațiile în care datele personale sunt prelucrate de către operator datorită unui interes public sau legitim sau în scopuri de marketing direct, inclusiv profilare sau în scopuri statistice sau în scopuri de importanță științifică sau istorică), puteți contacta operatorul și îi puteți solicita să explice sau să elimine o situație defectuoasă. De asemenea, puteți obiecta direct procesul automat de luare a deciziilor și profilarea.

♦ Dreptul de a depune o plângere la Oficiul pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal

Puteți contacta în orice moment autoritatea care supraveghează problemele legate de procesarea datelor personale cu sugestiile sau reclamațiile dumneavoastră.: Autoritatea Națională de Supraveghere

a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, Bd. Nicolae Bălcescu nr. 28-30, Sector 1, București, http://www.dataprotection.ro.

♦ Dreptul de a retrage consimțământul

Aveți dreptul să retrageți în orice moment consimțământul acordat anterior cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, trimițând retragerea dumneavoastră la adresa sediului social al operatorului sau la adresa de e-mail comenzi@officemm.ro.